Loading...
ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. ΑΧΑΪΑΣ
Περισσότερα...
Φέρνουμε το αύριο
πιο κοντά
Περισσότερα...
Μειώνουμε τα απορρίμματα
δίνουμε χώρο στη ζωή
Περισσότερα...

ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

Χ.Υ.Τ.Α Ξερόλακκα

• Ένταξης της Πράξης με τίτλο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΞΕΡΟΛΑΚΑ ΠΑΤΡΩΝ» (ΑΔΑ : ΨΖΖΒ46ΜΤΛΡ-ΤΣΔ) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων. Η Πράξη αφορά στην κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων (ΜΕΒ) στη θέση Ξερόλακκα του Δήμου Πατρέων. Η Μονάδα επεξεργασίας με κομποστοποίηση θα υποδέχεται οργανικά απόβλητα από προγράμματα Διαλογής στην Πηγή που πρόκειται το προσεχές διάστημα να εφαρμοστούν στις Δημοτικές Ενότητες Πατρέων και Ρίου του Δήμου Πατρέων, που αντιστοιχούν στο 62% του πληθυσμού του Δήμου Πατρέων, καθώς και πράσινα αποβλητα του Δήμου. Στόχος της εγκατάστασης θα είναι η παραγωγή compost υψηλής ποιότητας από τα προδιαλεγμένα οργανικά. Η δυναμικότητα της Μονάδας Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων (Προδιαλεγμένα Οργανικά Απόβλητα και Πράσινα) είναι 9.500 τν/έτος, που επιμερίζονται σε 7.700 τόνοι/έτος προδιαλεγμένων στην πηγή οργανικών αποβλήτων (υλικών καφέ κάδων), καθώς και 1.800 τόνοι/έτος πράσινων αποβλήτων, χωριστά συλλεγέντων, και εκτιμάται ότι θα παραχθούν 5.472 τόνοι εδαφοβελτιωτικού καλής ποιότητας. Η Πράξη θα υλοποιηθεί με δύο (2) Υποέργα
Υποέργο 1: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ στη θέση Ξερόλακκα του Δήμου Πατρέων Η Μονάδα Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων (Προδιαλεγμένων Οργανικών και Πράσινων) θα αποτελείται από τα εξής επιμέρους τμήματα επεξεργασίας:
• Κτήριο Εξυπηρέτησης Μονάδος.
• Υπόστεγο αποθήκευσης παραγόμενου compost.
• Συστήματα απόσμησης του αέρα (βιόφιλτρο) πριν την απόρριψη του στο περιβάλλον.
• Εγκατάσταση συλλογής και απομάκρυνσης όμβριων, ύδρευσης και αποχέτευσης κτιρίων και μονάδων, πυρόσβεσης και πυροπροστασίας κτιρίων και περιβάλλοντος χώρου.
• Εγκατάσταση διανομής ρευμάτων, ηλεκτροφωτισμού κτιρίων και περιβάλλοντος χώρου.
• Εγκατάσταση αυτοματισμού και τηλεελέγχου.
• Δεξαμενή συλλογής λυμάτων – στραγγισμάτων.
• Χώροι στάθμευσης οχημάτων έργου, Διαμόρφωση πλατωμάτων και εσωτερικής οδοποιίας.
• Συστήματα απόσμησης του αέρα (βιόφιλτρο) πριν την απόρριψη του στο περιβάλλον.
Για τις ανάγκες λειτουργίας της μονάδας απαιτείται ο παρακάτω εξοπλισμός:
1. Φορτωτής
2. Αναστροφέας (με σύστημα αναδίπλωσης μεμβράνης και διαβροχής)
3. Τεμαχιστής-Ομογενοποιητής
4. Περιστροφικό κόσκινο (με δύο τύμπανα για προεπεξεργασία και ραφιναρία)
5. Αεροδιαχωριστής – Βαρυμετρικός διαχωριστής
6. Περανοφόρο οχημα (κλαρκ)
7. Σκάφες
8. Μεμβράνες ωρίμανσης
Η μονάδα θα λειτουργεί 260 εργάσιμες ημέρες για υποδοχή, μηχανική επεξεργασία και ραφιναρία, ενώ το τμήμα της βιολογικής επεξεργασίας (κομποστοποίηση και ωρίμανση) θα λειτουργεί 365 ημέρες ανά έτος/ 24 ώρες ημερησίως. Η σχεδιαζόμενη μονάδα κομποστοποίησης χωροθετείται σε έκταση 12,95 στρεμμάτων εντός των εγκαταστάσεων του υφιστάμενου ΧΥΤΑ Πατρών στη θέση «Ξερόλακα» και βόρεια του υφιστάμενου ΚΔΑΥ.
Υποέργο 2: Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου
Αφορά στην τεχνική υποστήριξη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας καθόλη τη διάρκεια υλοποίησης των έργων κατασκευής της Μονάδας Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων, ήτοι στη διαγωνιστική διαδικασία, στη φάση κατασκευής και δοκιμαστικής λειτουργίας, στη διαδικασία προσωρινής παραλαβής τους, αναφορικά με θέματα που αφορούν στο διαγωνιστικό-τεχνικό αντικείμενο.

Χ.Υ.Τ.Α Φλόκα

• Ένταξης της Πράξης με τίτλο «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΦΛΟΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ» (ΑΔΑ : Ψ8ΠΩ46ΜΤΛΡ-26Η) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων.

Η πράξη περιλαμβάνει τα απαραίτητα έργα και εγκαταστάσεις, καθώς και λοιπές δράσεις και ενέργειες για τη δημιουργία στη θέση Φλόκα Δυτικής Αχαϊας της Μονάδας Επεξεργασίας 53.032 τόνων/έτος υπολειμματικών σύμμεικτων αστικών αποβλήτων των Δήμων Ερυμάνθου, Δυτ. Αχαίας και Πατρέων και Μονάδας Επεξεργασίας 8.113 τόνων/έτος προδιαλεγμένων στην πηγή βιοαποβλήτων από τα δίκτυα καφέ κάδου των των Δήμων Ερυμάνθου, Δυτ. Αχαίας και 38% του Δήμου Πατρέων, όπως προβλέπεται στο ΠΕΣΔΑ Δυτικής Ελλάδας. Τα υπολείμματα επεξεργασίας των ΜΕΑ και ΜΕΒΑ θα μεταφέρονται προς διάθεση στον ΧΥΤΥ 2ης Δ.Ε.Ν. Αχαΐας στη θέση Φλόκα του Δήμου Δυτικής Αχαϊας.
Η πράξη υλοποιείται με τα ακόλουθα 4 υποέργα:
Υποέργο 1: Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) και Μονάδας Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων (ΜΕΒΑ) στη θέση Φλόκα του Δήμου Δυτικής Αχαΐας.
Στη ΜΕΑ θα εφαρμοστεί τεχνολογία Μηχανικής και Βιολογικής επεξεργασίας με μηχανικό διαχωρισμό των υπολειμματικών συμμείκτωναστικών αποβλήτων σε ξηρό κλάσμα για την ανάκτηση ανακυκλωσίμων υλικών και σε οργανικό κλάσμα που υπόκειται αερόβια βιολογική επεξεργασία με κομποστοποίηση, προς παραγωγή κομποστ τύπου Α. Στη ΜΕΒΑ τα προδιαλεγμένα στην πηγή βιοαπόβλητα, μαζί με πράσινα απόβλητα που χρησιμοποιούνται ως υλικό δομής, υποκειται σε αερόβια επεξεργασία με κομποστοποίηση προς παραγωγή κομποστ υψηλής ποιότητας. Στο υποέργο περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες εργασίες για τη μελέτη και κατασκευή των ΜΕΑ και ΜΕΒΑ και των υποστηρικτών εγκαταστάσεων και έργων υποδομής καθώς και εξάμηνη δοκιματισκή λειτουργία.
Υποέργο 2: Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου.
Το υποέργο του Τεχνικού Συμβούλου περιλαμβάνει υπηρεσίες για την υποστήριξη του δικαιούχου στην υλοποίηση του Υποέργου 1..
Υποέργο 3: Σύνδεση και μεταφορά ΟΚΩ
Το υποέργο αφορά τις εργασίες μεταφοράς και σύνδεσης δικτύων ηλεκτροδότησης και πραγματοποιείται κατά το πέρας εκτέλεσης των εργασιών του Υποέργου 1
Υποέργο 4: Αρχαιολογική επιτήρηση και ανασκαφή
Το υποέργο της αρχαιολογικής ανακσκαφής και επιτήρησης πραγματοποιείται κατά την πρώτη φάση υλοποίησης των εκσκαφών του Υποέργου 1, από τον δικαιούχο-εταίρο Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας